Wednesday, September 16, 2009

-Cara menyekat alamat web yang anda mahu-

**Menggunakan Internet Explorer anda**
1. buka Internet Explorer anda
2. klik "Tool"
3. klik "Internet Option"4. klik "Privacy Tab"
5. dalam Privacy Tab, klik "Sites"6. Sekarang Taip Alamat Website yang anda ingin block..


-Block melalui Windows Xp- 
1. Win + R
2. Taipkan: notepad C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts
4. simpan alamat IP 127.0.0.1 localhost
5.untuk block website google.com ,contohnya
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 www.google.com

Tuesday, September 15, 2009

membuka kunci pada ms.word

- bagi sesetengah orang akan membuat kunci pada word yang mereka cipta
bagi tidak di ceroboh atau di copy..

- ini adalah cara untuk membuka kunci tersebut..
- ikuti langkah ini..

1. Keluar dari semua program Office.
   2. Win + R, taip "Regedit", kemudian klik OK.
   3. Cari subkunci registri berikut ini, jika sesuai untuk versi Word yang sedang Anda guna:
          * Word 2002:
            HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Office\10.0\Word\Data
          * Word 2003:
            HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Office\11.0\Word\Data
          * Word 2007:
            HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Office\12.0\Word\Data
   4. Klik Data, kemudian klik Eksport pada menu Berkas.
   5. Beri nama berkas Wddata.reg, kemudian simpan berkas pada desktop.
   6. Klik Hapus di menu Edit, kemudian klik Ya.
   7. Keluar dari Regedit.
   8. Buka Word.yang mempunyai kunci..
   9. Dapat tak..??

selepas itu, kembalikan kunci registri Data Word yang asli.
Untuk kembalikan kunci registri Data Word yang asal, ikuti langkah berikut ini:

   1. Keluar dari semua program Office.
   2. Klik dua kali ikon Wddata.reg pada desktop.
   3. Klik Ya, kemudian klik OK.

-SeLaMaT MeNCuBa-\\*,*//

Magic nie..Try lha...hehehe..JokEs Ja..

Copy and paste pada URL Bar anda..dan enter


javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200;DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style;DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin (R*x1+i*x2+x3)*x4+x5;DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

SET WALLPAPERS DALAM DRIVES ANDA..


1: Hanya salin ini pada "Notepad"

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
iconarea_image=C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\XXXX.jpg
iconarea_text=0x00FFFFFF

2: simpan file dalam mana local drive anda (c:\ , d:\ , e:\ , ....)dengan nama "desktop.ini"

3: sekarang pergi ke "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper" dan paste wallpaper dalam folder tersebut dan namakan "XXXX.jpg"
 
4 : sekarang anda boleh lihat wallpapers tersebut

note:XXXX (apa sahaja nama boleh..)
-SeLamAt MeNcUbA-\\*,*//

TIDAK DAPAT "DOUBLE CLICK" PADA DRIVE ANDA..Nnie ada cara untuk itu..

 
- windows + R
- taipkan Regedit, tekan Enter.

- selepas itu kekotak "regedit" terpapar..
- seterusnya "Ctrl + F"

 
- pada  ruangan "find what" taipkan "mountpoints2"
- enter..
   
- sekiranya ada terdapat registry tersebut, tekan "delete" pada keyboard anda untuk buang registry tersebut..
- buat berulang - ulang dan delete, sehingga kekotak "finish" seperti dibawah terpapar..
- dan "Restart"
- SeLaMaT MeNCuBa-\\*,*//

About Me

My photo
kk- sdk, sabah, Malaysia
student ilpsandakan dalam course technology computer system..